Ispiši ovu stranicu

Službene novine br.03/2022

(0 glasova)
02, Velj 2022
Pročitano 163 puta

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO

Broj: 03

Godina: 2022

Brtonigla - Verteneglio, 02. veljače 2022. godine

 

ODLUKE OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Brtonigla-Verteneglio
2. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Brtonigla-Verteneglio
3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Brtonigla-Verteneglio za 2021. godine
4. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Brtonigla-Verteneglio za 2022. godinu
5. Odluka o prihvaćanju Plana razvojnih programa Razvojne agencije Brtonigla d.o.o. za 2022. godinu sa Financijskim planom Razvojne agencije Brtonigla d.o.o. za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024.g
6. Odluka o uvjetima prodaje nekretnina i mjerama poticanja poduzetništva na području Poduzetničke zone “Štrpe”
7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Nova Vas (UPU 3)
8. Plan davanja koncesija za 2022. godinu