Ispiši ovu stranicu

Službene novine br.04/2022

(0 glasova)
17, Velj 2022
Pročitano 141 puta

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO

Broj: 04

Godina: 2022

Brtonigla - Verteneglio, 17. veljače 2022. godine

 

ODLUKE OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Plan prijma u službu u Vlastiti pogon Općine Brtonigla-Verteneglio za 2022. godinu
2. Zaključak o utvrđivanju Plana nabave Općine Brtonigla-Verteneglio za 2022. godinu
3. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja Gradskog društva Crvenog križa Buje za provedbu pilot projekta „Pomoć u kući na Bujštini“
4. Plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla-Verteneglio za 2022. godinu
5. Odluka o početku postupka jednostavne nabave za povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta u 2022. godini
6. Odluka o financiranju organiziranog produženog boravka za učenike Područne škole u Brtonigli-Verteneglio OŠ Mate Balote Buje-Buie
7. Odluka o financiranju organiziranog produženog boravka za učenike Područne škole u Brtonigli-Verteneglio TOŠ Edmondo de Amicis Buje-Buie
8. Odluka o početku postupka jednostavne nabave za obavljanje geodetskih usluga u 2022. godini
9. Odluka o početku postupka jednostavne nabave za povjeravanje komunalnih poslova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu koji se odnosi na redovno održavanje prometne signalizacije i opreme
10. Odluka o izravnom ugovaranju nabave božićnih drvca za Općinu Brtoniglu-Verteneglio
11. Odluka kojom se zakupniku IKB Umag d.d. nudi sklapanje novog ugovora o zakupu poslovnoga prostora na određeno vrijeme od 5 godina
12. Odluka o izravnom ugovaranju usluge izrade roll-up bannera za crkvu Sv. Zenona
13. Odluka o početku postupka jednostavne nabave za osiguranje smještaja izgubljenih i napuštenih životinja u sklonište za 2022. godinu
14. Odluka o početku postupka jednostavne nabave za povjeravanje komunalnih poslova veterinarsko-higijeničarskih poslova u 2022. godini
15. Suglasnost na Godišnji plan i program rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla-Verteneglio za 2022. godinu
16. Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio za 2022. godinu
17. Zaključak o utvrđivanju I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Brtonigla-Verteneglio za 2022. godinu
18. Odluka o početku postupka jednostavne nabave za povjeravanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete
19. Odluka o početku postupka jednostavne nabave za uklanjanje stambene građevine sagrađene na k.č.br.186/3 zgr. k.o. Brtonigla
20. Odluka o početku postupka jednostavne nabave za izradu idejnog rješenja za uređenje i opremanje plaže u Karigadoru
21. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uklanjanje stambene građevine sagrađene na k.č.br.186/3 zgr. k.o. Brtonigla
22. Zaključak o prihvaćanju godišnjeg opisnog i financijskog izvještaja Udruge roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju iz Pule
23. Zaključak o prihvaćanju godišnjeg opisnog i financijskog izvještaja Udruge slijepih Istarske županije iz Pule

 

ODLUKE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

1. Pročišćeni tekst odredbi za provedbu i grafički dio Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Škrinjari (UPU 37)