Ispiši ovu stranicu

Službene novine br.07/2022

(0 glasova)
20, Tra 2022
Pročitano 95 puta

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO

Broj: 07

Godina: 2022

Brtonigla - Verteneglio, 20. travnja 2022. godine

 

ODLUKE OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o izravnom ugovaranju za nabavu dijelova za Citroen Jumper za Vlastiti pogon Općine Brtonigla-Verteneglio
2. Odluka o izravnom ugovaranju za nabavu kuke za Daciu Logan za Vlastiti pogon Općine Brtonigla-Verteneglio
3. Odluka o izravnom ugovaranju za uslugu izrade glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade i prenamjenu u Kulturni centar „Aleksandar Rukavina“
4. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja Talijanske Osnovne škole – Scuola elementare italiana „Edmondo de Amicis“ Buje-Buie o potrošnji proračunskih sredstava
5. Odluka o prihvaćanju Izvješća Odbora za socijalnu skrb i zdravstvo o obilježavanju Međunarodnog dana žena u 2022. godini
6. Odluka o odobravanju korištenja dijela javne površine označene kao k.č.br. 2326/9 k.o. Brtonigla
7. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg opisnog i financijskoj izvještaja udruge Nogometni klub Brtonigla – Veterani podnesenog radi kontrole namjenskog korištenja sredstava
8. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg opisnog i financijskoj izvještaja udruge Zajednica Talijana Nova Vas podnesenog radi kontrole namjenskog korištenja sredstava
9. Odluka o izravnom ugovaranju nabave printera
10. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg opisnog i financijskoj izvještaja udruge Zajednica Talijana Brtonigla podnesenog radi kontrole namjenskog korištenja sredstava
11. Odluka o imenovanju članova projektnog tima za provedbu projekta GOOD SEAFOOD
12. Odluka o izravnom ugovaranju nabave električnih pastira
13. Odluka o izravnom ugovaranju za grafičku pripremu i tiskanje brošure „Proračun u malom 2022.“
14. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Općinskog proračuna namijenjenih za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro
15. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg opisnog i financijskoj izvještaja udruge Sigurna kuća Istre podnesenog radi kontrole namjenskog korištenja sredstava
16. Odluka o izravnom ugovaranju nabave usluge izrade procjene tržišne vrijednosti nekretnina
17. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva
18. Zaključak o izravnoj dodjeli financijski sredstava udruzi „Sigurna kuća Istre“
19. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na javni poziv za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu
20. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta iz javnog poziva za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu za 2022. godinu
21. Odluka o izravnom ugovaranju usluga vođenja programa tijekom svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla-Verteneglio povodom Dana općine, Sv. Zenona
22. Odluka o izravnom ugovaranju za izradu glavnog projekta cestovne infrastrukture sa oborinskom odvodnjom u naselju St. Drušković
23. Odluka o izravnom ugovaranju nabave monitora