Ispiši ovu stranicu

Službene novine br.09/2022

(0 glasova)
03, Lip 2022
Pročitano 101 puta

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO

Broj: 09

Godina: 2022

Brtonigla - Verteneglio, 03. lipnja 2022. godine

 

ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Brtonigla-Verteneglio
2. Odluka o naknadama vijećnicima Općinskog vijeća i članovima radnih tijela Općinskog vijeća
3. Etički kodeks ponašanja nositelja političkih dužnosti u Općini Brtonigla-Verteneglio
4. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla-Verteneglio
5. Odluka o Izmjenama i dopunama Strateškog plana razvoja turizma za područje Općine Brtonigla-Verteneglio
6. Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Centra za vodene sportove Ronki (UPU 22) za područje “Istralandia”
7. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
8. Odluka o pristupanju Općine Brtonigla-Verteneglio Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju
9. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja Općinskog načelnika Općine Brtonigla-Verteneglio za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine
10. Zaključak o prihvaćanju Kalendara manifestacija Općine Brtonigla-Verteneglio za 2022. godinu
11. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Brtonigla – Verteneglio za studeni i prosinac 2021. godine, siječanj, veljaču i ožujak 2022. godine
12. Odluka o prihvaćanju Nadopune Financijskog plana i plana razvojnih programa Razvojne agencije Brtonigla d.o.o.