Odaberite svoj jezik

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO

Broj: 06

Godina: 2023

Brtonigla - Verteneglio, 14. travnja 2023. godine

 

ODLUKE OPĆINSKOG NAČELNIKA

1.    Okvir dodjele financijskih sredstava udrugama u 2023. godini
2.    Odluka o utvrđivanju prioritetnih područja financiranja programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Brtonigla-Verteneglio u 2023. godini
3.    Odluka o izravnom ugovaranju nabave usluge održavanja servera i informatičke opreme
4.    Odluka o dodjeli dara povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena 
5.    Plan klasifikacijskih oznaka Općine Brtonigla-Verteneglio za 2023. godinu
6.    Odluka o početku postupka jednostavne nabave  za izvođenje asfalterskih radova na raskrižju u naselju Kršin
7.    Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu električne čistilice za odvojeno prikupljanje otpada
8.    Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Brtonigla-Verteneglio i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i  članova Stožera
9.    Odluka o izravnom ugovaranju elektroinstalaterskih radova na području naselja Brtonigla-Vereneglio 
10.     Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje veterinarsko – higijeničarskih poslova u 2023./2024. godini
11.     Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave radi izvođenja radova na uređenju raskrižja u naselju Kršin
12.     Pravilnik o korištenju nogometnog igrališta u Brtonigli-Verteneglio
13.     Odluka kojom se NK Brtonigla-Verteneglio odobrava korištenje putničkog kombi vozila Renault Traffic
14.     Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Općinskog proračuna Općine Brtonigla-Verteneglio za 2023. godinu namijenjenih za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro
15.     Odluka o izravnom ugovaranju nabave kolektivnog dodatnog zdravstvenog osiguranja
16.     Odluka kojom se odobrava korištenje dijela javne površine u Karigadoru sa svrhom postavljanja štanda radi prodaje voća i povrća
17.     Odluka o izravnom ugovaranju za grafičku pripremu i tiskanje brošure „Proračun u malom 2023.“
18.     Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na javni poziv za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu
19.     Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta iz javnog poziva za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu za 2023. godinu
20.     Odluka o izravnom ugovaranju za rad u stručnom povjerenstvu u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za uređenje tematskog parka i izgradnju dječjeg igrališta na dijelu k.č.br.1944/132 k.o. Brtonigla u naselju Karigador

  • Pregleda: 106
Preuzimanje priloga:
Odluke Načelnika 06 2023.docx [240.04Kb]
Uploaded Subota, 15 Travanj 2023 by Brtonigla-Verteneglio
Službene novine br.06/2023.pdf [615.41Kb]
Uploaded Subota, 15 Travanj 2023 by Brtonigla-Verteneglio