Odaberite svoj jezik

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO

Broj: 07

Godina: 2023

Brtonigla - Verteneglio, 24. svibnja 2023. godine

 

ODLUKE OPĆINSKOG NAČELNIKA

1.    Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za uređenje tematskog parka i izgradnju dječjeg igrališta u naselju Karigador
2.    Odluka o dodjeli financijskih sredstava za  financiranje godišnjeg programa udruga u sportu iz Proračuna Općine Brtonigla  Općine Brtonigla-Verteneglio u 2023. godini
3.    Odluka o početku postupka jednostavne nabave za uslugu grafičke pripreme PDF brošure i tiskanje A5 letka projekta GOOD SEAFOOD
4.    Odluka o izravnom ugovaranju usluge nabave i graviranja plaketa koje će se dodijeliti nagrađenima povodom Dana općine, Sv. Zenona
5.    Odluka o izravnom ugovaranju usluga vođenja programa tijekom svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla-Verteneglio povodom Dana općine, Sv. Zenona
6.    Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu grafičke pripreme PDF brošure i tiskanje A5 letka projekta GOOD SEAFOOD
7.    Odluka o donaciji za tiskanje knjižice „Buđenje istarskog maslinarstva 60-tih godina dvadesetog stoljeća“
8.    Odluka o utvrđivanju programa Dana Općine Brtonigla-Verteneglio, Sv. Zenona te o prihvaćanju troškova
9.    Odluka o izravnom ugovaranju usluge snimanja kapitalnih projekata Općine Brtonigla-Verteneglio na više lokacija
10.     Odluka o prihvaćanju Analize i vrednovanja učinaka upravljanja i korištenja komunalne infrastrukture
11.     Odluka o početku postupka jednostavne nabave za najam osobnog vozila
12.     Zaključak o utvrđivanju  III. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Brtonigla-Verteneglio za 2023. godinu
13.     Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla-Verteneglio
14.     Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Vlastitog pogona Općine Brtonigla-Verteneglio
15.     Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Općinskog proračuna Općine Brtonigla-Verteneglio za 2023. godinu namijenjenih za institucionalnu potporu udrugama nacionalnih manjina
16.     Odluka o početku postupka jednostavne nabave za najam osobnog vozila
17.     Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od  interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Brtonigla-Verteneglio za 2023. godinu
18.     Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta iz javnog poziva za financiranje programa i projekata udruga od  interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Brtonigla-Verteneglio za 2023. godinu
19.     Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave najma osobnog vozila

  • Pregleda: 211
Preuzimanje priloga:
Odluke Načelnika 07 2023.docx [231.22Kb]
Uploaded Subota, 10 Lipanj 2023 by Brtonigla-Verteneglio
Službene novine br.07 2023.pdf [658.83Kb]
Uploaded Subota, 10 Lipanj 2023 by Brtonigla-Verteneglio