Odaberite svoj jezik

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO

Broj: 08

Godina: 2023

Brtonigla - Verteneglio, 02. lipnja 2023. godine

 

ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA

1.    I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla-Verteneglio za 2023. godinu
2.    I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla-Verteneglio u 2023. godini
3.    Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla-Verteneglio
4.    Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Brtonigla-Verteneglio za 2023. godinu
5.    I. Izmjene Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Brtonigla-Verteneglio za 2023.godinu
6.    Odluka o imenovanju stručnog tima za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za područje Općine Brtonigla-Verteneglio
7.    Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2022. godini
8.    Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za nekretninu u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio
9.    Odluka o raspisivanju natječaja za  kupnju stanova, obiteljskih kuća i zemljišta u sklopu realizacije Programa zadovoljavanja stambenih potreba građana Općine Brtonigla-Verteneglio po povoljnijim uvjetima
10.    Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio

  • Pregleda: 179
Preuzimanje priloga:
Odluke općinskog Vijeća 08/2023.docx [330.66Kb]
Uploaded Petak, 20 Listopad 2023 by Brtonigla-Verteneglio
Službene novine br.08/2023.pdf [1.21Mb]
Uploaded Petak, 20 Listopad 2023 by Brtonigla-Verteneglio