Odaberite svoj jezik

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO

Broj: 09

Godina: 2023

Brtonigla - Verteneglio, 13. lipnja 2023. godine

 

ODLUKE OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka kojom se Turističkoj zajednici Općine Brtonigla odobrava korištenje javne površine za potrebe održavanja manifestacije Toones & Tunes
2. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave radi izrade projektne dokumentacije za izgradnju stambeno-poslovne građevine
3. Odluka o izravnom ugovaranju nabave printera
4. I. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla-Verteneglio
5. Zaključak o suglasnosti za postavljanje zidne niše u zid na parceli označenoj kao k.č.br *339/1 k.o. Brtonigla
6. Odluka o izravnom ugovaranju za montažu, demontažu i skladištenje psihološke brane za plažu Karigador - Carigador   
7. Odluka o izravnom ugovaranju radova zamjene sanitarija u Bunarskoj ulici 
8. Odluka o početku postupka jednostavne nabave  
9. Odluka o izravnom ugovaranju za nabavu aparata za varenje za Vlastiti pogon Općine Brtonigla-Verteneglio   
10. Zaključak o utvrđivanju  IV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Brtonigla-Verteneglio za 2023. godinu
11. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio
12. Odluka o početku postupka jednostavne nabave za nabavu i dobavu LED javne rasvjete radi zamjene postojeće javne rasvjete na šetnici u naselju Karigador
13. Odluka o izravnom ugovaranju za nabavu izrade prometnog elaborata za postavljanje usporivača prometa u naselju Fiorini     
14. Odluka o izravnom ugovaranju nabave usluge za implementaciju mjera za usklađenje sa GDPR-om i procjena učinka na zaštitu osobnih podataka za potrebe korištenja videonadzora na javnoj površini
15. Odluka o početku postupka jednostavne nabave za uređenje ceste građevinskog područja Kovri
16. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave za uslugu izrade projektne dokumentacije rekonstrukcije i prenamjene stare škole u Novoj Vasi
17. Plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla-Verteneglio za 2023. godinu

  • Pregleda: 152
Preuzimanje priloga:
Odluke Načelnika 09 2023.docx [573.16Kb]
Uploaded Utorak, 13 Lipanj 2023 by Brtonigla-Verteneglio
Službene novine br.09/2023.pdf [729.07Kb]
Uploaded Utorak, 13 Lipanj 2023 by Brtonigla-Verteneglio