Odaberite svoj jezik

Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio br.06/2024

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO

Broj: 06

Godina: 2024

Brtonigla-Verteneglio, 15. svibnja 2024. godine

 

ODLUKE OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave
2. Odluka o izravnom ugovaranju usluga vođenja programa tijekom svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla-Verteneglio povodom Dana općine, Sv. Zenona
3. Odluka o izravnom ugovaranju usluge nabave i graviranja plaketa koje će se dodijeliti nagrađenima povodom Dana općine, Sv. Zenona
4. Odluka o prijenosu sredstava u sklopu projekta „Un ponte tra Veneto e Istria“
5. Odluka kojom se odobrava plaćanje režijskih troškova potrošača NK Brtonigla-Nova Vas na teret proračuna Općine Brtonigla-Verteneglio u  2024. godini
6. Odluka kojom se MOSTU odobrava korištenje dio javne površine sa svrhom postavljanja predmeta radi organizacije predizborne kampanje
7. Odluka o početku postupka jednostavne nabave  za izvođenje radova na uređenju staze na groblju u Srbanima
8. Odluka o utvrđivanju programa Dana Općine Brtonigla-Verteneglio, Sv. Zenona, te o prihvaćanju troškova
9. Odluka o izravnom ugovaranju nabave firewall-a
10. Odluka o izravnom ugovaranju usluge snimanja kapitalnih projekata Općine Brtonigla-Verteneglio na više lokacija
11. Odluka o izravnom ugovaranju usluge čišćenja prostorija
12. Odluka o objavljivanju Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Općine Brtonigla - Verteneglio za 2024. godinu
13. Odluka o isplati dijela glavnice po zaključenoj Sudskoj nagodbi P-406/2016 od 16.12.2021.g. 
14. Odluka o imenovanju u radna tijela Općinskog načelnika
15. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Općinskog proračuna Općine Brtonigla - Verteneglio za 2024. godinu namijenjenih za institucionalnu potporu udrugama nacionalnih manjina
16. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvještaja udruge „SIGURNA KUĆA ISTRE“
17. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvještaja „LIFER SUPPLY“, trgovačkog obrta, vl. Danka Lazića 
18. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave radi izvođenja građevinskih radova na uređenju staze na mjesnom groblju u naselju Srbani
19. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje Ugovora o financiranju izrade projektne dokumentacije uključujući i sve potrebne geodetske projekte  za ishodovanje građevinske dozvole za pristupnu prometnicu za građevine u građevinskom području Brekija
20. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od  interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Brtonigla - Verteneglio za 2024. godinu
21. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta iz Javnog poziva za financiranje programa i projekata udruga od  interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Brtonigla - Verteneglio za 2024. godinu

ODLUKE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

1. Odluka kojom utvrđuje potreba za prijemom u službu spremač u Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigle-Verteneglio

  • Pregleda: 71
Preuzimanje priloga:
Odluke Načelnika 06/2024.docx [243.32Kb]
Uploaded Srijeda, 15 Svibanj 2024 by Brtonigla-Verteneglio
Službene novine br.06/2024.pdf [496.71Kb]
Uploaded Srijeda, 15 Svibanj 2024 by Brtonigla-Verteneglio