brtonigla-verteneglio

Odaberite svoj jezik

Plan gospodarenja sa otpadom Općine Brtonigla – Verteneglio za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Plan gospodarenja otpadom Općine Brtonigla za razdoblje od 2017. do 2022. godine temelji se na ciljevima Plana gospodarenja otpadom R. Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN, br. 3/17) te
Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN, br. 94/13), kojim su preneseni zahtjevi članka 28. Okvirne direktive o otpadu. Svrha donošenja Plana gospodarenja otpadom definiranje je okvira za održivo gospodarenje komunalnim otpadom koji obuhvaća skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje količine otpada, provedbu skupljanja, prijevoza, oporabe, zbrinjavanja i drugih djelatnosti povezanih s otpadom, nadzor nad obavljanjem tih djelatnosti kao i briga za postojeća odlagališta te odlagališta koja su zatvorena.
U privitku se nalazi Odluka o donošenju, zajedno sa cjelovitim tekstom Plana gospodarenja sa otpadom Općine Brtonigla – Verteneglio za razdoblje od 2017. do 2022. godine. Plan je objavljen u Službenim novinama Općine Brtonigla – Verteneglio br.18/17.

  • Pregleda: 1607
Preuzimanje priloga:
Plan gospodarenja sa otpadom Općine Brtonigla – Verteneglio za razdoblje od 2017. do 2022. godine [833.92Kb]
Uploaded Ponedjeljak, 18 Prosinac 2017 by Brtonigla-Verteneglio