CENTAR ZA V.S. RONKI (UPU 22)

Urbanistički plani uređenja Centra za vodene sportove Ronki (UPU 22)

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr