Petak, 04 Svibanj 2018 14:38

Odluka o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Na temelju članka 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), čl.52.Statuta Općine Brtonigla-Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio broj 03/18) načelnik Općine Brtonigla-Verteneglio donosi Odluku o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka, koja obavlja sljedeće dužnosti:
- vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
- upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
- upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
- brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
- omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
- surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.
Cjeloviti tekst odluke nalazi se u privitku.

Pročitano 169 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr