Vlastiti Pogon Općine Brtonigla

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla

Kontakt podaci: +385/(0)99 6034 511

E-mail adresa: vlastiti.pogon@brtonigla-verteneglio.hr

 

Vlastiti pogon Općine Brtonigla osnovalo je Općinsko vijeće Općine Brtonigla temeljem Odluke o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Brtonigla („Službene novine Općine Brtonigla“, br. 17/13).

Vlastiti pogon djeluje unutar Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla, a njegov rad organizira i vodi Upravitelj vlastitog pogona.

Vlastiti pogon Općine Brtonigla obavlja sljedeće komunalne djelatnosti:

• Održavanje čistoće,
• Održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta,
• Održavanje groblja,
• Tržnice na malo,
• Održavanje javnih fontana, vodoskoka, česmi i slično,
• Čišćenje morske obale i priobalnog mora,
• Održavanje i uređenje javnih mjesnih plaža,
• Blagdanska dekoracija sjedišta Općine i naselja na području Općine Brtonigla s isticanjem zastava,
• Organiziranje i reguliranje prometa u mirovanju,
• Održavanje spomenika i spomen obilježja,
• Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, osiguranje radova održavanja i sprječavanja nezakonitog djelovanja na javnim površinama,
• Javno oglašavanje, te održavanje i dopuna postojećih i izrada i ugradnja novih izložaka (panoa),
• Uređenje i održavanje okoliša škola i dječjeg vrtića,
• Održavanje javnih sportskih terena,
• Označavanje naselja, ulica, obale, trgova i zgrada,
• Zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta,
• Saniranje i zatvaranje ilegalnih odlagališta,
• Nabava materijala i opreme za male komunalne poslove po mjesenim odborima,
• Održavanje bike staza,
• Održavanje okoliša lokaliteta arheoloških i prirodnih znamenitosti,
• Prikupljanje, odvoz i odlaganje krupnog otpada s javnih površina.

Pročitano 695 puta Poslijednja izmjena dana Četvrtak, 21 Rujan 2017 18:17
Više u ovoj kategoriji: « Komunalne ustanove

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr