Odaberite svoj jezik

Poruka je uspješno poslana!

Na upit ćemo odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Za sve dodatne informacije, stojimo na raspolaganju te odgovaramo u najbržem mogućem roku.

Ako su vam potrebne informacije iz određenih predmeta molimo Vas da se obratite točnom referentu putem web obrasca!

Radno vrijeme za stranke:
ponedjeljak, srijeda i petak
08:30 - 12:30

Ostali kontakti:

Admir Martinović, referent za vođenje investicija.

Čezi Sinožić, referent za administrativne poslove.

Dorijana Damjanić, referent za računovodstvo i financije.

Ivan Štajerac, referent - komunalni-poljoprivredni redar.

Kristina Brljavac, viši stručni suradnik za javnu nabavu i naplatu.

Marica Garić, dipl.iur., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela.

Tea Rakar, samostalni upravni referent za provođenje projekata, EU fondova i društvene djelatnosti.

  • Pregleda: 263