Utorak, 22 Svibanj 2018 19:22

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Na temelju članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Općinski načelnik Općine Brtonigla- Verteneglio, dana 16. svibnja 2018. donio je Odluku o imenovanju službenika za zaštitu podataka. Cjeloviti tekst odluku nalazi se u privitku.

Pročitano 62 puta

Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
Adresa: Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
OIB 81025770849
Tel./fax :+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr