Odaberite svoj jezik

Konačna rang lista za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2020./2021.

Nakon otvaranja i pregleda pristiglih prijava na Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2020./2021. (KLASA: 604-01/20-10/01 URBROJ: 2105/04-02/01-20-2 od 26. listopada 2020. godine), Komisija za stipendiranje je utvrdila Prijedlog rang liste za dodjelu studentskih stipendija Općine Brtonigla - Verteneglio za akademsku godinu 2020./2021.. U roku za podnošenje pisanih prigovora na objavljen prijedlog rang liste nije bilo nikakvih zaprimljenih prigovora. Stoga se objavljuje Konačna rang lista za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2020./2021., na temelju koje će odabrani studenti sklopiti ugovor o stipendiranju sa Općinom Brtonigla - Verteneglio.

  • Pregleda: 687
Preuzimanje priloga:
Konačna rang lista za dodjelu studentskih stipendija za ak.god. 2020.-2021..docx [51.67Kb]
Uploaded Utorak, 15 Prosinac 2020 by Brtonigla-Verteneglio