Odaberite svoj jezik

Prijedlog plana proračuna Općine Brtonigla za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu

Objavljuje se prijedlog plana proračuna Općine Brtonigla za 2018. godinu, sa projekcijama za sljedeće dvije godine, a koji se sastoji od općeg dijela, računa prihoda i rashoda, računa financiranja/zaduživanja, prikaza raspoloživ sredstava, posebnog dijela te plana razvojnih programa Općine Brtonigla za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

  • Pregleda: 852
Preuzimanje priloga:
Prijedlog plana proračuna Općine Brtonigla za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu [794.25Kb]
Uploaded Srijeda, 15 Studeni 2017 by Brtonigla-Verteneglio